RailTrack - Nieuwe en 2de hands

Algemene Voorwaarden :

Algemene voorwaarden Rail-Track - Jocazz

Gebruikte apparatuur

Verwijst naar gebruikte apparatuur die te koop wordt aangeboden op onze site. We vragen u om het Jocazz-formulier in twee exemplaren te downloaden en in te vullen en aan ons te geven bij het storten van uw ingevulde materiaal.

Het storten van materiaal op Rail-Track legt onderstaande Jocazz-verkoopvoorwaarden op.

Het materiaal wordt geclassificeerd van 0 tot 5, waarbij de 5 de hoogste waarde is en staat voor een object met weinig of geen circulatie (bijvoorbeeld: test en vitrine).
De verpakking die bij het materiaal wordt geleverd, wordt geclassificeerd van 0 tot 5, waarbij de 5 de hoogste waarde is en een onberispelijke originele verpakking vertegenwoordigt zonder verslaving of vlekken.

De vzw Rail-Track stelt een locatie ter beschikking van de verkoper in een van deze vensters, die in ruil daarvoor de VZW Rail-Track een commissie betaalt van 15% van de prijs van de verkoop voor uitgaven.

De eigenaar van het materiaal is vrij om het te komen intrekken als hij dit wenst door middel van een verzoek per post 5 werkdagen vóór de verhuizing.
Een bedrag van 10% van de verkoopprijs wordt gevraagd aan de eigenaar van het object of de objecten die zijn verwijderd van de Jocazz-verkoopwebsite.

Een keer per maand betaalt de ASBL Rail-Track de rekening van de eigenaar het bedrag van de verkoop tenzij anders vermeld, in welk geval de laatste verplicht is om te betalen op afspraak. Er wordt geen geld in de winkel gehouden.

De ASBL Rail-Track zal op de site Jocazz alle artikelen die volgens hem geldig zijn voor de verkoop op de site plaatsen. Er kan geen klacht worden ingediend door de eigenaar van het object als deze niet op de site verschijnt.

De ASBL Rail-Track is niet verantwoordelijk voor de storing van het object, het moet in werkende staat zijn op het moment van levering aan de verkoop, eventuele reparatiekosten zullen worden gedragen door de eigenaar verkoper .

De vzw Rail-Track geeft geen garantie op de verkoop, omdat het tussen particulieren is, de non-profit organisatie fungeert als tussenpersoon tussen de verkoper en de koper.

Bezorgkosten per post volgens gewicht en land

De ASBL Rail-Track kan elk object dat niet aan deze vereisten voldoet, uit de verkoop nemen.

Nieuwe apparatuur

Alle bestellingen geplaatst op de site van Jocazz moeten binnen 5 werkdagen na de bestelling (en) worden betaald onder de pijn van dit zie terug te koop plaatsen van de 'gereserveerde voorwerpen'. Administratieve kosten die kunnen worden opgeëist en de factuur (en) verschuldigd.

In het geval van aankoop van nieuwe apparatuur kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor prijswijzigingen van fabrikanten of leveranciers als gevolg van productievertragingen of anderszins.

Bij een bestelling op reservering wordt een aanbetaling van 30% van de weergegeven prijs gevraagd.

Bezorgkosten per post volgens gewicht en land

Schade tijdens verzending

De vzw Rail-Reack kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die tijdens het transport in welke vorm dan ook wordt veroorzaakt, elke klacht moet worden gericht aan de door Rail-Track gekozen bezorgdienst.

Algemene bepalingen

Alle bestellingen op de Jocazz-website moeten binnen 5 werkdagen na de bestelling worden betaald, anders wordt het gereserveerde object verkocht. Administratieve vergoedingen die kunnen worden opgeëist.

In elk geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de voorraad op onze online verkoopsite Jocazz.

Alle bestellingen zijn vast en definitief en kunnen niet worden ingetrokken.

Een aanbetaling van 30% is vereist bij het bestellen van nieuwe apparatuur; deze is pas effectief na ontvangst van de aanbetaling op onze bankrekening binnen 8 dagen na de bestelling

Bij annulering van de bestelling gaat de aanbetaling verloren en is deze niet overdraagbaar aan een ander object zonder de schriftelijke toestemming van de organisatie zonder winstoogmerk,

De aanbetaling is het bewijs van de definitieve boeking van het artikel.

Gebruikte apparatuur is contant betaalbaar.

Het vooraf gekochte en betaalde materiaal kan op Enghien op een dag en op een afgesproken tijdstip worden afgehaald, of bij een beurs waar wij aanwezig zijn, zie onze FB-pagina en website.

Al het materiaal dat niet aan de ontvangst voldoet, moet binnen 7 dagen aangetekend aan ons worden geretourneerd met een toelichting.

Elk geschil dat niet in der minne wordt geschikt, wordt verwezen naar de rechtbanken van Bergen waarvan wij afhankelijk zijn.

garantie

Er is geen garantie op de gebruikte apparatuur, omdat de verkoop is gemaakt van bijzonder naar specifiek, de gebruikte apparatuur te koop op onze site is getest voor verkoop zie de sterren en opmerkingen over dit onderwerp op de advertentie.

Nieuwe verkochte apparatuur is gegarandeerd volgens de Belgische wetgeving.

Alle wijzigingen, openingen van apparatuur die niet door onze service zijn gemaakt, zijn niet gegarandeerd, evenals breuk, verlies van accessoires, breuk van onderdelen enz.,

Oud Jocadis-materiaal

We zetten de after-sales service van Jocadis-apparatuur voort.

Rail-Track TeamTélécharger ici le formulaire à compléter et nous remettre lors du dépôt


Web Shop et Bourses d'échanges
Web Shop en uitwisseling beurzen
7850 - Enghien/Edingen - Belgium

V4.0 - © Copyright: LeSky


Fax: ---